Geriatriefysiotherapie

Inleiding
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen, ouderen die het risico lopen tot deze kwetsbare groep te gaan behoren – door bijvoorbeeld het doormaken van een infectie of een gebroken heup – en ouderen met chronische en langdurige aandoeningen. Daarnaast is de geriatriefysiotherapeut er ook voor mensen met een ‘jonge’ kalenderleeftijd die door bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, een beroerte of de ziekte van Alzheimer verschijnselen vertonen van ouderdom.

Klachten
Bij de volgende klachten kunt u mogelijk baat hebben bij de behandeling van een geriatriefysiotherapeut;

  • U bent één of meerdere keren gevallen of bijna gevallen
  • U heeft een vorm van dementie
  • U heeft een naar voren gebogen houding van het hoofd en de bovenrug (hyperkyfose)
  • U ervaart vermoeidheid bij het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten
  • U ervaart een afname van zelfredzaamheid in en om uw huis
  • U heeft een operatie, infectie of andere ziekte doorgemaakt waardoor uw mobiliteit is afgenomen of dreigt af te nemen
  • U bent bedlegerig of u kunt door omstandigheden minder bewegen dan dat u normaal gewend bent
  • U heeft andere vragen of mobiliteitsproblemen waarover u graag advies wilt

Behandeling
Onze geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van ouderen in de thuissetting maar behandelt ook – wanneer dat mogelijk is – op de praktijk. Wanneer mogelijk en gewenst worden gezinsleden en eventuele mantelzorgers nauw betrokken bij de behandeling en er wordt overlegd en samengewerkt met andere disciplines zoals bijvoorbeeld de ergotherapeut, diëtist en casemanager.

Afspraak maken?
Voor het maken van een afspraak of het krijgen van advies kunt u contact opnemen met de praktijk of direct aan onze geriatiefysiotherapeut (Desiree, MSc) een mailtje sturen: desiree@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

Neemt u gerust contact op voor meer informatie over de behandeling e.d., wij helpen u graag!

De mobiele fysio- en huidtherapeut©