Mindfulness

Wat is mindfulness?

Er is maar één moment in dit leven, en dat is nu. Vaak zijn we met onze aandacht meer in het verleden of de toekomst. Je oefent jezelf in het opmerken wanneer de ‘automatische piloot’ de zaak overneemt. Ben je je dat bewust, dan kun je een keuze maken waar je je aandacht op wilt richten.

Inleiding

De Amerikaan dr Jon Kabatt-Zin heeft als eerste mindfulness uit zijn boeddhistische context gehaald en er een 8 weken durende aandachtstraining van gemaakt. Sindsdien is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan met positief resultaat.

Waarom mindfulness?

Net zoals conditie en spierkracht is aandacht trainbaar. Daar is buiten tijd en oefening een open niet-oordelende houding voor nodig. Je leert meer aanwezig te zijn in het huidige moment.
Kijk tijdens de fietstocht naar je werk eens bewust om je heen naar wat je ziet, hoort en ruikt. In plaats van te piekeren, je dag te plannen, of bang te zijn voor zaken die mogelijk helemaal niet gebeuren!

Inhoud van de training

Op interactieve manier wordt er elke les een mindfulness thema/opdracht besproken. Meer weten over het les programma?

Neemt u gerust contact op voor meer informatie e.d., wij helpen u graag!

De mobiele fysio- en huidtherapeut©