Psychosomatische fysiotherapie

Een psychosomatisch fysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van klachten ten gevolge van spanning/stress en onbegrepen pijn en vermoeidheid. Deze klachten ontstaan meestal door een verstoorde balans tussen enerzijds de belasting en anderzijds de belastbaarheid. Een fysiotherapeut met specialisatie psychosomatische klachten, helpt u weer in balans te komen.

Verstoorde balans
Deze balans kan bijvoorbeeld verstoord raken door het verlies van dierbaren, conflicten, hoge werkdruk, relatieproblemen en ernstige ziektes. De belastbaarheid wordt onder andere bepaald door uw algemeen welbevinden, hoe u met problemen omgaat en de steun die u al dan niet ervaart. Vaak is de samenhang tussen de lichamelijke klachten en een emotionele of mentale overbelasting niet zo duidelijk.

Klachten
Psychosomatische fysiotherapie kan o.a. helpen bij;

  • Chronische pijnklachten
  • Onverklaarbare klachten
  • Burn-out
  • Depressie

Behandeling
Bij De mobiele fysio- en huidtherapeut, locatie De Behandelbank, is een fysiotherapeut werkzaam met de specialisatie psychosomatische fysiotherapie. Tijdens de eerste afspraak zullen wij samen uw klachten inventariseren en doelen formuleren. Op grond hiervan kijken wij of deze gespecialiseerde fysiotherapie de juiste keus is. In dat geval stellen wij een behandelplan op. Een psychosomatische fysiotherapeut helpt u bij het herstellen van de balans tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning. U leert van uw psychosomatische fysiotherapeut hoe u lichaam omgaat met belasting, u leert te luisteren naar signalen van uw lichaam. Daarnaast zult u oefeningen en opdrachten meekrijgen voor thuis. Een actieve inzet in dit veranderingsproces is essentieel voor het slagen van het behandelplan.

Voor het maken van een afspraak of het verkrijgen van advies kunt u contact opnemen met de praktijk of direct met onze psychosomatisch fysiotherapeut (Ineke, BSc): ineke@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

De mobiele fysio- en huidtherapeut©