Afspraakherinnering

De mobiele fysio-en huidtherapeut beschikt over een afsprakenapp en emailservice. Zijn uw e-mailadres en/of uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend, dan kan de app u herinneren aan uw afspraak. U bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak.