Algemene voorwaarden

Indien u voor het eerst een bezoek brengt aan De mobiele fysio- en huidtherapeut is het van belang dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden die gelden binnen deze praktijk. Onderstaande informatie heeft betrekking op u als patiënt.

Eerste afspraak
Het eerste consult zal bestaan uit een oriënterend gesprek waarbij uw klachten en (hulp)vragen centraal staan. Er zal een onderzoek worden uitgevoerd, dit gaat volgens het HMH (Huid therapeutisch Medisch Handelen, het behandelprotocol van de NVH) of het protocol van de Fysiotherapie. Op basis van deze gegevens maakt de therapeut een passend behandelplan, en bespreekt met u de mogelijkheden. De therapeut zal u tijdens de behandelingen adviezen en instructies geven ter ondersteuning of preventie van uw klacht. Geeft u toestemming om tot behandeling over te gaan, dan kunnen er eventueel vervolgafspraken worden gemaakt.

Een afspraak/consult voor intake bij de fysiotherapeut of bij de huidtherapeut (indicaties van medische aard) zal worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Een eerste intakegesprek voor cosmetische indicatie is gratis*.  

U wordt vriendelijk verzocht bij het eerste consult het volgende mee te nemen:

  • De verwijsbrief van uw huisarts of specialist, indien u dit heeft
  • Uw zorgverzekeringspas
  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een overzicht van uw medicijnen en/of producten die u gebruikt

*Let op, bij het niet tijdig afzeggen van een afspraak/consult brengen wij de gereserveerde tijd aan u in rekening. Meer leest u onder het kopje “niet nagekomen afspraken”.

Toestemming verlenen
Voor (cosmetische) behandelingen bij de huidtherapeut zal toestemming gevraagd worden via het zogeheten Informed Consent, dit in het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). In dit consent verklaart u dat de aard van de behandeling, de beoogde effecten en eventuele risico’s van de behandeling en eventuele alternatieve behandelmethoden met u besproken zijn. Bij deze behandelingen heeft u altijd recht op een bedenktijd van minimaal 8 dagen tussen het eerste consult en start van behandeling. Bij een minderjarige (jonger dan 18 jaar) dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor aanvang van de eerste behandeling.

Het betreft de volgende cosmetische behandelingen: Peeling, microneedling, IPL, Elektrisch ontharen, Permanente make-up, Medische tatoeage.

Verwijzing en verslaglegging
U kunt zowel met als zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist terecht voor een consult. Een verwijzing is wel wenselijk en in sommige gevallen noodzakelijk voor uw zorgverzekeraar. Voor een optimaal behandelresultaat zal dan, na instemmen van het behandelplan, uw verwijzende arts, na toestemming van u, op de hoogte worden gebracht van de start van het behandeltraject. Via een tussentijdse rapportage kan de verwijzende arts op de hoogte worden gehouden van de aard en voortgang van uw behandelingen en indien noodzakelijk kan er overleg worden gepleegd. Ook indien u uitbehandeld bent zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht.

Vergoeding
De meeste behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Een aanvullende verzekering sluit u zelf af bij de zorgverzekeraar. Aandoeningen van chronische aard worden na de twintigste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering, mits voorkomend op de chronische lijst van aandoeningen door zorgverzekeraars.

De eerste twintig behandelingen komen dan, wanneer u hiervoor bent verzekerd, uit het aanvullende pakket. Houdt u er rekening mee dat vergoedingen vanuit de basisverzekering meegeteld worden voor uw eigen risico, en jaarlijks terug kan keren.

Indien achteraf blijkt dat een door u ontvangen behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, komt het verschuldigde bedrag van de behandeling voor uw eigen rekening. U ontvangt dan een factuur.

Voor meer informatie kunt u uw zorgverzekeraar raadplegen. U bent zelf verantwoordelijk voor de hoogte van uw (mogelijke) vergoeding.

Afspraak maken
Wij werken uitsluitend op afspraak. Voor het inplannen, wijzigen of annuleren van een afspraak kunt u bellen van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 14.00 uur naar ons vaste telefoonnummer: 026 -38 11 436. U krijgt dan onze praktijkondersteuner aan de lijn. Bij geen gehoor kunt u uw naam en telefoonnummer achterlaten dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Behandelen
De behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak, deze kunnen worden ingepland van maandag t/m vrijdag. De mobiele fysio- en huidtherapeut komt ook aan huis, indien geïndiceerd door de (huis)arts. Tijden van een huisbezoek kunnen afwijken in verband met verkeer/uitloop etc., wij berekenen een marge van 30 min. Wij streven er naar om zo spoedig mogelijk bij u te zijn. Voor het aan huis aanmeten en passen van steunkousen wordt een extra tarief in rekening gebracht. Dit tarief bedraagt eenmalig 35 euro, voor maximaal 2-3 afspraken.

De mobiele fysio- en huidtherapeut heeft 1 locatie (multidisciplinair centrum):

  • Hollandweg 52-54 Arnhem-Zuid (Elderveld)

U kunt in de wachtkamer plaatsnemen waarna u wordt opgehaald. Wij vragen u om uw eigen handdoek mee te nemen.

Alle behandelingen en voordeelpakketten zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar aan een derde, niet inwisselbaar voor geld of voor artikelen met een gelijke/gelijkwaardige waarde.

Gedurende het behandeltraject is het van belang dat u alle wijzigingen in uw gezondheidstoestand en medicijnen aangeeft. De mobiele fysio- en huidtherapeut dient te allen tijde op de hoogte gebracht te worden van veranderingen die van invloed kunnen zijn op uw behandeling.

Betaling
Voor oedeem- en fysiotherapie geldt dat de behandelingen rechtstreeks worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Voor alle overige behandelingen krijgt u aan het einde van de behandeling een factuur mee die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. U dient dit bedrag binnen 14 dagen te betalen via uw bank. Indien u vragen heeft omtrent de factuur kunt u mailen naar dennis@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl .

Betalingen die niet worden nagekomen, worden zonder uitzondering overgedragen aan ons incassobureau. Alle extra, met inbegrip van eventuele buitengerechtelijke incassokosten komen dan voor uw rekening.

Niet nagekomen afspraken
Mocht u verhinderd zijn meldt u zich dan telefonisch minimaal 24 uur van tevoren af. Indien u niet tijdig afzegt of niet op de afspraak verschijnt wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Voor fysiotherapie bedraagt dit tarief 30 euro en voor huidtherapie 40 euro, uitgaande van een gereserveerde tijd per 30 min. U kunt een afspraak afzeggen via telefoon tussen 8 en 14 uur. Buiten werktijden via het antwoordapparaat of via mail monique@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl. Wij nemen dan indien nodig contact met u op.

Privacy
De mobiele fysio- en huidtherapeut hecht grote waarde aan privacy. Uw persoonlijke en medische gegevens worden dan ook met zorg behandeld, volgens de nieuwe wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  Alleen De mobiele fysio- en huidtherapeut en degene die betrokken zijn bij de behandeling krijgen inzage in uw gegevens. Dit houdt in dat uw gegevens nooit aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Kwaliteit
Kwaliteit staat hoog in het vaandel binnen De mobiele fysio- en huidtherapeut. De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) en bij de Vereniging van het Kwaliteitsregister Paramedici (VKP). Als lid van deze verenigingen ben je verplicht om aan alle kwaliteitseisen te voldoen. Daarom volgen de therapeuten regelmatig nascholing, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij diverse netwerken waaronder, COPD Netwerk Arnhem eo, ClaudicatioNet, Chronisch ZorgNet, ParkinsonNet, Oncologie Netwerk Arnhem Zuid en Oncologie Netwerk ‘t Gelders Eiland.

Klachtregeling
De mobiele fysio- en huidtherapeut doet zijn uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks toch een klacht, laat het ons dan weten. Dit kan telefonisch of in een mondeling gesprek. Uw klacht zal met uiterste zorg behandeld worden. Wanneer u van mening bent dat uw klacht niet naar behoren is opgelost, of u heeft behoefte aan een bemiddelingsgesprek, dan kunt u dit aanvragen bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of bij Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Overige praktijkgegevens
AGB code huid: 90057252
AGB code fysio: 04005658
BTW nr: 162790624B01
KVK nr: 58940375
NL29ABNA0246321644

Januari 2021 Algemene Voorwaarden – De mobiele fysio- en huidtherapeut©