Dry Needling

Wat is Dry Needling?
Dry Needling is een behandel mogelijkheid waarbij met een dunne naald in de spier wordt gezet. Het doel van deze behandeling is het opheffen van triggerpoints.

Hoe werkt het?
Het is een behandeling die direct effect heeft. Dry Needling is gebaseerd op Westerse anatomische neurofysiologische principes en is geen acupunctuur. Er wordt niets geïnjecteerd met de naald, er wordt alleen geprikt in het triggerpoint met een steriele dunne naald.

Waarbij kan het worden ingezet?
Dry Needling kan ook ingezet worden bij spierspanningshoofdpijn.

Vergoeding
Dry Needling wordt vergoed al therapeutische behandeling vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie over gehele of gedeeltelijke vergoeding van uw behandeling kunt u het beste uw zorgverzekeraar raadplegen.

Afspraak maken?
Voor het maken van een afspraak of het verkrijgen van advies kunt u contact opnemen met de praktijk: monique@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

Neemt u gerust contact op voor meer informatie over de behandeling e.d., wij helpen u graag!

De mobiele fysio- en huidtherapeut©