Eerste keer

U kunt voor de volgende klachten/behandelingen bij onze huidtherapeuten terecht.
U kunt voor de volgende klachten/behandelingen bij onze fysiotherapeuten terecht.
Intake of kennismaking
Een eerste afspraak is vaak een oriënterend gesprek. Voor indicaties van medische aard, voert de therapeut altijd uitgebreid onderzoek uit volgens de richtlijn. Ongeacht het probleem bestaat de aanpak van de therapeut uit een aantal stappen waarbij u nauw wordt betrokken. Het stappenplan is als volgt:
  • In een persoonlijk gesprek brengt u uw klachten en verwachtingen naar voren.
  • Op basis van deze gegevens maakt de therapeut een passend behandelplan, en bespreekt met u de mogelijkheden.
  • Na het instemmen van het behandelplan zullen de behandelingen volgen. De therapeut zal u tijdens de behandelingen adviezen en instructies geven ter ondersteuning of preventie van uw klacht.

Behandelplan
Om uw aandoening zo goed mogelijk te behandelen stemmen wij het behandelplan af op uw specifieke aandoening zodat wij u een behandeling kunnen bieden waarbij u het meest baat bij hebt. In de praktijk vinden wij het belangrijk dat u zich vertrouwt en op uw gemak voelt.

Verwijzing of voorschrift arts
Voor zowel fysiotherapie als huidtherapie heeft u meestal een verwijzing nodig, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In dit laatste geval maakt u dan gebruik van onze directe toegankelijkheid (DTF of DTH). Om meer te weten over directe toegang of over uw specifieke aandoening wordt vergoed kunt u het beste de polis van uw zorgverzekeraar raadplegen.

Kwaliteit hoog in het vaandel
Aan de kwaliteit van de behandeling stellen we hoge eisen. Regelmatig bekijken we tussendoor of onze patiënten tevreden zijn over onze aanpak en of de
informatie en de afspraken die we maken over behandeling en herstelprogramma wel duidelijk zijn. Mocht er voor u iets onduidelijk zijn, laat het ons dan ook gerust weten.

Leren bij De mobiele fysio- en huidtherapeut
In onze praktijk kunnen stagiairs aanwezig zijn tijdens de behandelingen. Ook kan het voorkomen dat stagiaires behandelingen uitvoeren onder toezicht en begeleiding van de behandeld therapeut. Vooraf wordt hiervoor eerst toestemming aan u gevraagd.

Onze therapeuten
In onze praktijk werken gemotiveerde therapeuten die volledig achter de visie en het kwaliteitsbeleid van de praktijk staan. Al onze huidtherapeuten zijn lid van De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), de fysiotherapeuten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle therapeuten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister (KP). Ook waarnemers tijdens vakantie/verlof/ziekteperioden voldoen aan alle wettelijke eisen.

Indien u moeilijk ter been bent is het ook mogelijk bij u aan huis te komen. Ons werkgebied ligt voornamelijk in Arnhem (Arnhem-Zuid, Elderveld, Elden, De laar, Schuytgraaf).

Neem gerust contact op voor meer informatie, wij helpen graag!

De mobiele fysio- en huidtherapeut©