Biografie De Behandelbank & Huidinstituut Elderveld

fysiotherapie De mobiele fysio- en huidtherapeut (Elderveld Arnhem zuid Zevenaar Rijnwaarden) De behandelbankHoe is de praktijk ontstaan?
In Arnhem, in de wijk Elderveld, vestigde Tom Zee in 2002 zijn fysiotherapiepraktijk in het gebouw waar jarenlang een spaarbank was gevestigd. De naam ‘De Behandelbank’ lag dan ook voor de hand. Per 1 juni 2017 is de praktijk overgenomen door Huid- en oedeemtherapeut Nicole van Heumen-Willink. Huidtherapie en fysiotherapie kwamen bij elkaar en er ontstond een efficiënte samenwerking.

De praktijkruimtes van “De Behandelbank” zijn helder ingericht en voorzien van moderne apparatuur. De therapeuten van De mobiele fysio- en huidtherapeut zijn zeer professioneel en gemotiveerd om mensen te kunnen helpen bij diverse problemen. Er een praktijkondersteuner aanwezig voor het inplannen van alle afspraken.

De praktijk is sinds september 2018 uitgebreid met een apart “Huidinstituut” voor huid- en oedeemtherapie en cosmetische behandelingen. Deze inmiddels grote multidisciplinaire praktijk beschikt over een ruime oefenzaal. Ook zijn er diverse huurders in het pand aanwezig, alles onder 1 dak!

Wat kunnen wij voor u betekenen?Fysiotherapie De mobiele fysio- en huidtherapeut (Elderveld Arnhem zuid Zevenaar Rijnwaarden) De Bahandelbank
Onze therapeuten staan met liefde voor hun vak. Wij investeren in onze deskundigheid, waardoor we goed in staat zijn de problemen van onze patiënten te begrijpen en een goede behandeling te geven.

Daarnaast vinden we de zelfstandigheid van onze patiënten erg belangrijk. Wij zoeken dan ook graag naar de balans tussen onze behandeling en wat u daarnaast zelf kunt doen om uw klachten te verminderen. Wij ondersteunen en helpen u om de functies van uw lichaam (blijvend) te verbeteren.

Aan de kwaliteit van de behandeling stellen we hoge eisen. U kunt daarbij rekenen op informatie en advies op maat. Regelmatig bekijken we tussendoor of onze patiënten tevreden zijn over onze aanpak en of de informatie en de afspraken die we maken over behandeling en herstelprogramma wel duidelijk zijn. Mocht er voor u iets onduidelijk zijn, laat het ons dan ook weten.

Ook komen wij aan huis indien u moeilijk ter been bent. Wij heten per slot van rekening niet voor niets “De mobiele fysio- en huidtherapeut”

Intake of kennismaking
Bij een intake of de eerste kennismaking doen we altijd uitgebreid onderzoek volgens de richtlijn. Ongeacht het probleem bestaat de aanpak van de therapeut uit een aantal stappen waarbij u nauw wordt betrokken.
Het stappenplan is als volgt:
  • In een persoonlijk gesprek brengt u uw klachten en verwachtingen naar voren.
  • Op basis van deze gegevens maakt de therapeut een passend behandelplan, en bespreekt met u de mogelijkheden.
  • Na het instemmen van het behandelplan zullen de behandelingen volgen. De therapeut zal u tijdens de behandelingen adviezen en instructies geven ter ondersteuning of preventie van uw klacht.

Voor fysiotherapie en huid- en oedeemtherapie heeftFysiotherapie De mobiele fysio- en huidtherapeut (Elderveld Arnhem zuid Zevenaar Rijnwaarden) De Behandelbank u meestal een verwijzing nodig, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In dit laatste geval maakt u dan gebruik van onze directe toegankelijkheid (DTF of DTH). Om meer te weten over directe toegang of over uw specifieke aandoening wordt vergoed kunt u het beste de polis van uw zorgverzekeraar raadplegen.

U kunt voor de volgende klachten/behandelingen bij onze fysiotherapeuten terecht.
U kunt voor de volgende klachten/behandelingen bij onze huidtherapeuten terecht.

De mobiele fysio- en huidtherapeut©