Fysiotherapie met geriatrie

Inleiding
De fysiotherapeut die zorg heeft voor kwetsbare ouderen, ouderen die het risico lopen tot deze kwetsbare groep te gaan behoren – door bijvoorbeeld het doormaken van een infectie of een gebroken heup – en ouderen met chronische en langdurige aandoeningen. Daarnaast is de fysiotherapeut er ook voor mensen met een ‘jonge’ kalenderleeftijd die door bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, een beroerte of de ziekte van Alzheimer verschijnselen vertonen van ouderdom.

Klachten
Bij de volgende klachten kunt u mogelijk baat hebben bij de behandeling;

  • U bent één of meerdere keren gevallen of bijna gevallen
  • U heeft een vorm van dementie (bij mobiliteitsproblematiek als gevolg hiervan)
  • U ervaart vermoeidheid bij het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten
  • U ervaart een afname van zelfredzaamheid in en om uw huis
  • U heeft een operatie, infectie of andere ziekte doorgemaakt waardoor uw mobiliteit is afgenomen of dreigt af te nemen
  • U bent bedlegerig of u kunt door omstandigheden minder bewegen dan dat u normaal gewend bent
  • U heeft andere vragen of mobiliteitsproblemen waarover u graag advies wilt

Behandeling
Een fysiotherapeut kan behandelen in de thuissetting maar behandelt ook – wanneer dat mogelijk is – in de praktijk. In onze praktijk kunt u terecht voor meer trainingsmogelijkheden. Wanneer mogelijk en gewenst worden gezinsleden en eventuele mantelzorgers nauw betrokken bij de behandeling en er wordt overlegd en samengewerkt met andere disciplines zoals bijvoorbeeld de ergotherapeut, diëtist en casemanager.

Vergoeding
Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie over gehele of gedeeltelijke vergoeding van uw behandeling kunt u het beste uw zorgverzekeraar raadplegen of bekijk hier uw vergoeding

Afspraak maken?
Voor het maken van een afspraak of het verkrijgen van advies kunt u contact opnemen met de praktijk: monique@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

Neemt u gerust contact op voor meer informatie over de behandeling e.d., wij helpen u graag!

De mobiele fysio- en huidtherapeut©