U kunt voor de volgende klachten/behandelingen bij onze huidtherapeuten terecht.

Beperking in het Algemeen Dagelijks Leven
Een aangedane en of zieke huid kan u beperken in het dagelijks leven. De huid is immers een kwetsbaar en kostbaar orgaan.
Huidproblemen komen steeds meer vooren het uiterlijk speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak wordt de psychologische
en sociale kant van al deze huidproblemen onderschat. Onzekerheid en schaamte spelen hierbij vaak een rol.

Aanbod Huidinstituut Arnhem
In ons Huidinstituut kunt u terecht voor diverse (huid)problemen. Het doel van de behandelingen is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis en/of beperking als gevolg van een aandoening. Huidtherapie is erop gericht om de gezonde, aangedane en/of de beschadigde huid te behandelen.

Indien u moeilijk ter been bent is het ook mogelijk bij u aan huis te komen. Ons werkgebied ligt voornamelijk in Arnhem (Arnhem-Zuid, Elderveld, Elden, De laar, Schuytgraaf) en gemeente Zevenaar.

Intake of kennismaking
Een eerste afspraak is vaak een oriënterend gesprek. Voor indicaties van medische aard, doet de huidtherapeut altijd uitgebreid onderzoek volgens de richtlijn, zogenaamd het HMH (Huidtherapeutisch Medisch Handelen). Ongeacht het probleem bestaat de aanpak van de therapeut uit een aantal stappen waarbij u nauw wordt betrokken. Het stappenplan is als volgt:
  • In een persoonlijk gesprek brengt u uw klachten en verwachtingen naar voren.
  • Op basis van deze gegevens maakt de therapeut een passend behandelplan, en bespreekt met u de mogelijkheden.
  • Na het instemmen van het behandelplan zullen de behandelingen volgen. De therapeut zal u tijdens de behandelingen adviezen en instructies geven ter ondersteuning of preventie van uw klacht.

Behandelplan
Om uw aandoening zo goed mogelijk te behandelen stemmen wij het behandelplan af op uw specifieke aandoening zodat wij u een behandeling kunnen bieden waarbij u het meest baat bij hebt. In de praktijk vinden wij het belangrijk dat u zich vertrouwt en op uw gemak voelt.

Verwijzing of voorschrift arts
Voor huidtherapie heeft u meestal een verwijzing nodig, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. In dit laatste geval maakt u dan gebruik van onze directe toegankelijkheid (DTH). Om meer te weten over directe toegang of over uw specifieke aandoening wordt vergoed kunt u het beste de polis van uw zorgverzekeraar raadplegen.

Kwaliteit hoog in het vaandel
Aan de kwaliteit van de behandeling stellen we hoge eisen. Regelmatig bekijken we tussendoor of onze patiënten tevreden zijn over onze aanpak en of de
informatie en de afspraken die we maken over behandeling en herstelprogramma wel duidelijk zijn. Mocht er voor u iets onduidelijk zijn, laat het ons dan ook gerust weten.

Leren bij De mobiele fysio- en huidtherapeut
In ons Huidinstituut kunnen stagiairs aanwezig zijn tijdens de behandelingen. Ook kan het voorkomen dat stagiaires behandelingen uitvoeren onder toezicht en begeleiding van de behandeld huidtherapeut. Vooraf wordt hiervoor eerst toestemming aan u gevraagd.

Onze huidtherapeuten
In ons Huidinstituut werken gemotiveerde huidtherapeuten die volledig achter de visie en het kwaliteitsbeleid van de praktijk staan. Al onze huidtherapeuten zijn lid van De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister (KP). Ook waarnemers tijdens vakantie/verlof/ziekteperioden voldoen aan alle wettelijke eisen.

Neemt u gerust contact op voor meer informatie, wij helpen u graag!

Bekijk hier de prijslijst.

De mobiele fysio- en huidtherapeut©Huidtherapie De mobiele fysio- en huidtherapeut (Elderveld Arnhem zuid Zevenaar Rijnwaarden) Huidinstituut