IPL ontharen

Wat is IPL?
IPL staat voor Intense Pulsed Light. Bij deze methode worden er lichtflitsen gegeven op de huid van het gebied waar de overbeharing zich bevindt. De lichtflitsen geven een warmte-ontwikkeling in de huid waardoor het haarzakje in de huid als het ware wordt verbrandt.

Wat merk ik van de behandeling?
Een lichtflits geeft een gevoel alsof er een elastiekje tegen de huid wordt geschoten. Tevens kan de huid wat warm/branderig gaan aanvoelen en mogelijk wat rood zijn na de behandeling. Dit trekt binnen enkele uren weer weg.

Welk resultaat kan ik verwachten?
Hoe snel de behandelingen aanslaan is o.a. afhankelijk van de groeifasen waarin de haren zich bevinden. Bij de intake zal de huidtherapeut u hier meer over vertellen. Tevens is ook de kleur van de haren bepalend. De haren moeten voldoende pigment bevatten om voor behandeling met IPL in aanmerking te komen. Het benodigde aantal behandelingen is o.a. afhankelijk van het behandelgebied, de haardikte, de haardichtheid, hormonale invloeden etc. IPL kan haren niet definitief verwijderen. Door vele interne-en externe factoren kunnen haren deels terug groeien. Doorgaans kan 70-80% van de haargroei met behulp van IPL worden verwijderd.

Intake
Tijdens het eerste consult zal een onderzoek worden uitgevoerd, dit gaat volgens het HMH (Huidtherapeutisch Medisch Handelen, het behandelprotocol van de NVH). Op basis van deze gegevens maakt de huidtherapeut een passend behandelplan en bespreekt met u de prijsindicatie voor het te behandelen gebied. De huidtherapeut zal u voorafgaande en tijdens de behandelingen adviezen en instructies geven ter ondersteuning van het behandeltraject. Uit voorzorg voert uw huidtherapeut eerst een patch(proefflits)test uit voordat zij over kan gaan tot een behandeling.

Geeft u toestemming om tot behandeling over te gaan, dan zal het eerste consult/intake/patch(proef)test niet in rekening worden gebracht.

Vergoeding
IPL ontharen wordt vaak gedeeltelijk of geheel vergoed, afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Voor meer informatie kunt u het beste uw zorgverzekeraar raadplegen.

Raadpleeg hier onze tarievenlijst: Tarieven IPL ontharing

Neemt u gerust contact op voor meer informatie over de behandeling e.d., wij helpen u graag!

De mobiele fysio- en huidtherapeut©