De mobiele fysio- en huidtherapeut gaat medio augustus uitbreiden! (Pand Ria Dierking + De Behandelbank worden samengevoegd). Dit grote nieuws willen wij graag met u samen vieren. Er zullen diverse stands deze dag aanwezig zijn. Voor iedereen wat leuks! Meer info volgt nog over deze feestelijke opening. Blijf op de hoogte via onze website; www.demobielefysio-enhuidtherapeut.nl of volg ons op facebook.