Oedeemtherapie

Inleiding
Oedeemtherapie is gericht op oedeemreductie en klachtenvermindering als gevolg van het oedeem. Tijdens de intake voert de therapeut tevens een lichamelijk onderzoek uit om te kunnen constateren om welk soort oedeem het gaat. Dit is van belang voor een geschikt behandelplan.

Welke mogelijkheden zijn er voor behandeling van oedeem?
In onze praktijk bestaat oedeemtherapie vaak uit een combinatie van behandelmethoden. De huidtherapeut en de fysiotherapeut werken hierin nauw samen. Onze ervaring is dat wij u hiermee nog beter kunnen helpen. Tevens begeleiden wij u in zelfmanagement ten aanzien van de aandoening. Dit versneld het behandelresultaat en komt de behandeling die u in de praktijk volgt ten goede.

Oedeemtherapie omvat o.a.  manuele lymfedrainage, lpg endermologie, zwachtelen, speciale niet-elastische of verbandhulpmiddelen (Circaid®, FarrowWrap®, JoviPak®, Curetex®, thoraxbandages etc.), therapeutische elastische kousenLympha Press®, en/of lymfetape.

Vergoeding
Indien de indicatie voor oedeemtherapie een chronisch karakter heeft en indien er een destructie is van het lymfatische weefsel (door bijvoorbeeld een operatie, infectie, bestraling of aangeboren afwijking), dan wordt oedeemtherapie vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw verzekering. Het is dus afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende verzekering of u gehele of gedeeltelijke vergoeding krijgt voor deze eerste 20 behandelingen. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan zijn de kosten voor de eerste 20 behandeling voor eigen rekening. Om in aanmerking te komen voor oedeemtherapie is in de meeste gevallen een voorschrift nodig van uw huisarts of specialist. Dit is niet noodzakelijk indien uw zorgverzekeraar met DTH werkt (directe toegangelijkheid). Bij sommige zorgverzekeraars moet van te voren een machtiging worden aangevraagd. Voor deze aanvraag hebben wij ook een voorschrift van de arts nodig.

Afspraak maken?
Voor het maken van een afspraak of het verkrijgen van advies kunt u contact opnemen met de praktijk: monique@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

Neemt u gerust contact op voor meer informatie over de behandeling e.d., wij helpen u graag!

De mobiele fysio- en huidtherapeut©