Overbeharing

Inleiding
Overbeharing en ongewenste beharing in het gezicht of elders op het lichaam worden vaak als zeer storend ervaren. Ongewenste haargroei komt ook voor bij huidtransplantatie. Overbeharing komt vaak voor bij hormoonschommelingen. Daarnaast zijn er 2 aandoeningen te onderscheiden die ook ongewenste haargroei veroorzaken, te weten; hypertrichosis en hirsutisme.

Hypertrichosis
De haargroei neemt toe op plaatsen waar al enige haargroei bestaat. Vaak is de oorzaak erfelijk en is het zichtbaar vanaf de puberteit.

Hirsutisme
Dit is een vorm van overbeharing volgens het mannelijke beharingspatroon bij een vrouw. Er verschijnen dan haren op plekken waar vrouwen gewoonlijk alleen donshaar hebben. Dit kan voorkomen op de bovenlip, wangen, kin en hals, rond de tepels, op de borst, de rug, de buik en in de liesstreek. Voor de meeste vrouwen is dit echter zeer hinderlijk.

Behandeling
Er zijn verschillende behandelmethodes;

Neemt u gerust contact op voor meer informatie over de behandeling e.d., wij helpen u graag!

Gezondheidscentrum De Behandelbank©