Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Praktijk voor fysiotherapie en huidtherapie De mobiele fysio- en huidtherapeut (hierna te noemen N.C.B. van Heumen-Willink, praktijkhoudster) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De mobiele fysio- en huidtherapeut, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De mobiele fysio- en huidtherapeut verstrekt.

De mobiele fysio- en huidtherapeut kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw medische gegevens

WAAROM  DE MOBIELE FYSIO- EN HUIDTHERAPEUT UW GEGEVENS NODIG HEEFT
De mobiele fysio- en huidtherapeut verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De mobiele fysio- en huidtherapeut uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit een fysiotherapeutische en- of huidtherapeutische dienstverlening.

HOE LANG DE MOBIELE FYSIO- EN HUIDTHERAPEUT UW GEGEVENS BEWAART
De mobiele fysio- en huidtherapeut bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN
De mobiele fysio- en huidtherapeut verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van De mobiele fysio- en huidtherapeut worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De mobiele fysio- en huidtherapeut gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
De mobiele fysio- en huidtherapeut maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De mobiele fysio- en huidtherapeut bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De mobiele fysio- en huidtherapeut te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De mobiele fysio- en huidtherapeut heeft hier geen invloed op.

De mobiele fysio- en huidtherapeut heeft Google geen toestemming gegeven om via De mobiele fysio- en huidtherapeut verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

De mobiele fysio- en huidtherapeut zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
De mobiele fysio- en huidtherapeut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De mobiele fysio- en huidtherapeut maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De mobiele fysio- en huidtherapeut verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De mobiele fysio- en huidtherapeut op via info@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

www.demobielefysio-enhuidtherapeut.nl is een website van www.wordpress.nl

De mobiele fysio- en huidtherapeut is als volgt te bereiken:
Postadres: Hollandweg 52-54, 6843JP Arnhem
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 58940375
Telefoon: 026-3811436
E-mailadres: info@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl