Psychosomatische fysiotherapie

Hugo Helmes, MSc Psychosomatisch fysiotherapeut

Inleiding
Een psychosomatisch fysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van klachten ten gevolge van spanning/stress en onbegrepen pijn en vermoeidheid. Deze klachten ontstaan meestal door een verstoorde balans tussen enerzijds de belasting en anderzijds de belastbaarheid.

Klachten
Deze balans kan bijvoorbeeld verstoord raken door het verlies van dierbaren, conflicten, hoge werkdruk, relatieproblemen en ernstige ziektes. De belastbaarheid wordt onder andere bepaald door uw algemeen welbevinden, hoe u met problemen omgaat en de steun die u al dan niet ervaart. Vaak is de samenhang tussen de lichamelijke klachten en een emotionele of mentale overbelasting niet zo duidelijk.

Tijdens de eerste afspraak
Tijdens de eerste afspraak zal de therapeut samen met u de klachten inventariseren en doelen formuleren. Op grond hiervan wordt bekeken of psychosomatische fysiotherapie de juiste keus is. In dat geval zal er een behandelplan worden opgesteld. Daarnaast zult u oefeningen en opdrachten meekrijgen voor thuis. Een actieve inzet in dit veranderingsproces is essentieel.

Vergoeding
Psychosomatische fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie over gehele of gedeeltelijke vergoeding van uw behandeling kunt u het beste uw zorgverzekeraar raadplegen.

Afspraak maken?
Voor het maken van een afspraak of het verkrijgen van advies kunt u contact opnemen met de praktijk: monique@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl
Ook is het mogelijk direct uw vragen aan onze psychosomatisch fysiotherapeut te stellen via: hugo@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

Neemt u gerust contact op voor meer informatie over de behandeling e.d., wij helpen u graag!

De mobiele fysio- en huidtherapeut©