Revalidatietherapie

Inleiding revalidatietherapie
Na een ongeval of operatie kan het nodig zijn om met professionele hulp opnieuw te leren bewegen. De fysiotherapeut stelt samen met u een persoonlijk behandelplan op om, stapje voor stapje, in verantwoord tempo te revalideren. Bij ons kunt u revalideren na operaties aan bv heup of knie, na een beroerte en tal van andere indicaties. De revalidatie vindt plaats ná uw ontslag uit ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Oncologische revalidatie
De behandeling van kanker kan erg ingrijpend zijn. Door operaties, chemotherapie en bestralingen komt het regelmatig voor dat bewegen moeilijker wordt en de conditie achteruit gaat. Met aangepaste oefeningen kunnen patiënten hun conditie, spierkracht en bewegelijkheid onderhouden en verbeteren, aangepast aan de lichamelijke veranderingen die optreden door de behandeling van kanker. Bovendien kunt u bij ons ook terecht voor oedeemtherapie indien nodig.

COVID19 revalidatie
Als u Corona heeft doorgemaakt kan dit behoorlijk veel impact hebben gehad. Indien u achteruit bent gegaan kan 1 van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten u helpen om aan uw lichamelijke klachten te werken en/of te verlichten. Denk hierbij aan het opbouwen van conditie en dagelijkse activiteiten, aanpakken van spierklachten, ademhalingsproblemen en angst. De therapie of training kan zowel individueel als in groepsverband plaats vinden, afhankelijk van de mate van de ernst van uw klachten. Samen met de fysiotherapeut werkt u aan een doel om de therapie zo effectief mogelijk te laten zijn. Revalidatie van COVID-19 wordt vergoed vanuit de basis verzekering. Hier heeft u wel een verwijzing voor nodig.

Vergoeding
De behandeling kan vergoed worden vanuit de aanvullende of basis verzekering. Voor meer informatie over gehele of gedeeltelijke vergoeding van uw behandeling kunt u het beste uw zorgverzekeraar raadplegen.

Afspraak maken?
Voor het maken van een afspraak of het verkrijgen van advies kunt u contact opnemen met de praktijk: monique@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

Neemt u gerust contact op voor meer informatie over de behandeling e.d., wij helpen u graag!

De mobiele fysio- en huidtherapeut©