Revalidatietherapie

Inleiding revalidatietherapie
Na een ongeval of operatie kan het nodig zijn om met professionele hulp opnieuw te leren bewegen. De fysiotherapeut stelt samen met u een persoonlijk behandelplan op om, stapje voor stapje, in verantwoord tempo te revalideren. Bij ons kunt u revalideren na operaties aan bv heup of knie, na een beroerte en tal van andere indicaties. De revalidatie vindt plaats ná uw ontslag uit ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Oncologische revalidatie
De behandeling van kanker kan erg ingrijpend zijn. Door operaties, chemotherapie en bestralingen komt het regelmatig voor dat bewegen moeilijker wordt en de conditie achteruit gaat. Met aangepaste oefeningen kunnen patiënten hun conditie, spierkracht en bewegelijkheid onderhouden en verbeteren, aangepast aan de lichamelijke veranderingen die optreden door de behandeling van kanker. Bovendien kunt u bij ons ook terecht voor oedeemtherapie indien nodig.

Vergoeding
De behandeling wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor meer informatie over gehele of gedeeltelijke vergoeding van uw behandeling kunt u het beste uw zorgverzekeraar raadplegen.

Afspraak maken?
Voor het maken van een afspraak of het verkrijgen van advies kunt u contact opnemen met de praktijk: monique@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

Neemt u gerust contact op voor meer informatie over de behandeling e.d., wij helpen u graag!

De mobiele fysio- en huidtherapeut©