Tarieven

Vergoeding
Fysiotherapie en Huid- en oedeemtherapie worden wordt vaak vergoed uit de aanvullende verzekering. Cosmetische behandelingen en producten worden niet vergoed. Er zijn in Nederland meer dan 9000 verschillende polissen, het is daarom verstandig zelf uw polisvoorwaarden na te lezen of de helpdesk van uw zorgverzekeraar te bellen.

Locatie Elderveld

Er is WEL vergoeding fysiotherapie of huidtherapie via uw basisverzekering:
– Voor mensen jonger dan 18 jaar
– Voor behandeling van een chronische aandoening die vermeldt staat op de “lijst chronische aandoeningen” die al 20 behandelingen voor die aandoening hebben gehad.

Let op: Vergoedingen uit uw basisverzekering tellen mee bij uw eigen risico, vergoedingen uit uw aanvullende verzekering tellen vaak niet mee bij uw eigen risico.

Contracten afgesloten
Alle verzekeraars sloten met De mobiele fysio- en huidtherapeut een overeenkomst af zodat de kosten in de meeste gevallen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar afgerekend kunnen worden. De tarieven die zorgverzekeraars met De mobiele fysio- en huidtherapeut overeenkwamen kunnen afwijken van onze tarievenlijst.

Tarievenlijst
Als uw zorgverzekering de kosten niet (of gedeeltelijk) vergoed, dan hebben we een tarievenlijst. Wij behouden het recht voor genoemde tarieven op enig moment te wijzigen. Bevestigde tarieven voor overeengekomen behandelingen zijn van prijswijzigingen uitgesloten. Als uw behandeling vergoed wordt door uw verzekeringsmaatschappij dienen wij de nota bij uw verzekeraar in. Mocht uw behandeling niet vergoed worden betaald u de factuur direct aan ons. Het is mogelijk per pin te betalen. Zie ook onze betalingsvoorwaarden.

Vergoeding therapeutische elastische kousen en overige compressiemiddelen
De vergoeding voor therapeutische elastische kousen, nachtkousen, verbandmiddelen en overige compressie gaat in samenwerking met het bedrijf “FysioTek”. Zij hebben contracten afgesloten met de zorgverzekeraars en kousenleveranciers. Therapeutische elastische kousen worden vergoed vanuit uw basispakket, mits u uw eigen risico heeft verbruikt.

Overzicht vergoedingen
U kunt in het volgende overzicht opzoeken voor welke vergoeding u in aanmerking komt per behandeling en per verzekering.

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/intro.aspx