Tarieven

Fysiotherapie en Huidtherapie worden wordt vaak vergoed uit de aanvullende verzekering. Er zijn in Nederland meer dan 9000 verschillende polissen, het is daarom verstandig zelf uw polisvoorwaarden na te lezen of de helpdesk van uw zorgverzekeraar te bellen.

Er is WEL vergoeding fysiotherapie of huidtherapie via uw basisverzekering:
– Voor mensen jonger dan 18 jaar
– Voor behandeling van een chronische aandoening die vermeldt staat op de “lijst chronische aandoeningen” die al 20 behandelingen voor die aandoening hebben gehad.

Let op: Vergoedingen uit uw basisverzekering tellen mee bij uw eigen risico, vergoedingen uit uw aanvullende verzekering tellen vaak niet mee bij uw eigen risico.

Alle verzekeraars sloten met De mobiele fysio- en huidtherapeut een overeenkomst af zodat de kosten rechtstreeks met uw zorgverzekeraar afgerekend kunnen worden. De tarieven die zorgverzekeraars met De mobiele fysio- en huidtherapeut overeenkwamen kunnen afwijken van onze tarievenlijst.

Als uw zorgverzekering de kosten niet (of gedeeltelijk) vergoed, dan hebben we een tarievenlijst. De mobiele fysio- en huidtherapeut behoudt het recht voor genoemde tarieven op enig moment te wijzigen. Bevestigde tarieven voor overeengekomen behandelingen zijn van prijswijzigingen uitgesloten. Als uw behandeling vergoed wordt door uw verzekeringsmaatschappij dienen wij de nota bij uw verzekeraar in. Mocht uw behandeling niet vergoed worden betaald u de factuur direct aan ons. Het is mogelijk per pin te betalen. De mobiele fysio- en huidtherapeut heeft betalingsvoorwaarden.

De vergoeding voor therapeutische elastische kousen gaat in samenwerking met het bedrijf “FysioTek”. Therapeutische elastische kousen worden vergoed vanuit uw basispakket, mits u uw eigen risico heeft verbruikt.

U kunt in het volgende overzicht opzoeken voor welke vergoeding u in aanmerking komt per behandeling en per verzekering. https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/intro.aspx

Cosmetische behandelingen worden niet vergoed.

Klik hier om de tarievenlijst(en) te raadplegen;

Fysiotherapie

Huidtherapie

Cosmetische behandelingen

‘No show’
Bij verhindering graag minimaal 24 uur van te voren bericht. Indien u niet tijdig afzegt of niet op de afspraak verschijnt wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Voor fysiotherapie bedraagt dit tarief 30 euro en voor huidtherapie 40 euro, uitgaande van een gereserveerde tijd per 30 min.
U kunt een afspraak afzeggen via telefoon tussen 8 en 14 uur. Buiten werktijden via het antwoordapparaat of via mail monique@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl. Wij nemen dan indien nodig contact met u op.

Branche organisatie
De mobiele fysio- en huidtherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten (NVH) http://www.huidtherapie.nl en is lid van Koninklijk Nederlands Genoodschap voor Fysiotherapie (KNGF) https://www.kngf.nl/

Ook staan de therapeuten ingeschreven in het Kwaliteit register voor Paramedici http://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl (KP) en zijn we aangesloten bij diverse netwerken (waaronder het Oncologie Netwerk ‘t Gelders Eiland e van Arnhem-Zuid).

Door het volgen van nascholing, cursussen, kwaliteitskringen, congressen en het bestuderen van vakbladen blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Recente activiteiten kunt u volgen onder het kopje nieuws of via sociale media.