Zwachtelen De mobiele fysio- en huidtherapeut (Elderveld Arnhem zuid Zevenaar Rijnwaarden)Wat houdt het “zwachtelen” in?
Zwachtels geven van buitenaf druk zodat de afvoer vocht en oedeem gestimuleerd wordt. Wij werken met diverse typen zwachtels en verschillende methodes. Naar gelang de indicatie wordt hier een afweging in gemaakt wat het meest geschikt is. Veel beweging is hierbij van belang en ondersteund het effect van het zwachtelen.

Wordt de behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?
Indien de indicatie voor oedeemtherapie een chronisch karakter heeft en indien er een destructie is van het lymfatische weefsel (door bijvoorbeeld een operatie, infectie, bestraling of aangeboren afwijking), dan wordt oedeemtherapie vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21ste behandeling. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket van uw verzekering. Het is dus afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende verzekering of u gehele of gedeeltelijke vergoeding krijgt voor deze eerste 20 behandelingen. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan zijn de kosten voor de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening. Om in aanmerking te komen voor oedeemtherapie is in de meeste gevallen een voorschrift nodig van uw huisarts of specialist. Bij sommige zorgverzekeraars moet, bij een chronische indicatie, van te voren een machtiging voor de therapie worden aangevraagd. Hiervoor hebben wij ook een voorschrift van de arts nodig.

Afspraak maken?
Voor het maken van een afspraak of het verkrijgen van advies kunt u contact opnemen met de praktijk: monique@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl

Neemt u gerust contact op voor meer informatie over de behandeling e.d., wij helpen u graag!

Gezondheidscentrum De Behandelbank©